Vi har stora resurser och med den produktionskapacitet vi i dag har, kan vi åta oss både små och stora uppdrag inom legotillverkning. Våra lokaler är anpassade för effektiv produktion, med den senaste tekniken och med vår kunskap, garanterar Dig ett gott resultat. Arbetsmomenten är datoriserade och i många fall robotiserade. Produktionen blir därför mycket effektiv och med hjälp av kvalitetskontroll kan vi garantera högsta kvalitet.

Strategin är att få den bästa personalen genom delaktighet, stimulans och utbildning. Behålla en hög teknisk nivå genom nyinvensteringar. Vi skall kritiskt granska nya produkters relevans till vår affärsidé och göra det lilla extra för att överträffa våra kunders förväntningar.

För mer information angående olika bearbetningsmetoder, använd menyn till vänster.